Slægtninge

Slægtninge

Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (/Emmely/Emily /Louise /Trelde /Nielsen) (1844-1928)

FT1880. OBS! Marinus hedder Trelde – det må være skrevet forkert.
FT1885

FT1890: OBS! Ejerens Navn: Frøken A. K. V. Trelde [Andrea Karen Vilhelmine Trelde? – Hun er kun 21 år.], Madam Nielsen (sandsynligvis Jens’ mor) bor i kælderen og Marinus er midlertidigt fraværende som dampskibskok.
FT1895. OBS! Ejerens Navn: Frøken A K V Trelde [Andrea Karen Vilhelmine Trelde?].

FT1901. OBS! Klementine gift i 1846.
FT1906. OBS! Barnebarnet Niels-Henning bor hos sine bedsteforældre.
FT1916


Emilie Frederikke Lovise Henriques, konfirmeret d. 15/4 1860 i Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
Emely Henriques konfirmation 1860

Emilie Frederikke Lovise Henriques Konfirmationsattest 15/4 1860

Emely Frederikke Lovise Henriques Konfirmationsattest 15/4 1860

Bemærk, at der på den ene konfirmationsattest står, at Emely er født  i 1844, på den anden står der 1847. På den anden har Emely selv skrevet følgende: “Jeg blev Confirmeret ved mit fyldte 13.de Aar. Min Daabs-Attest brændte 1870 ved en Ildløs paa Hjørnet af Frederiksberg Allé, og kan ikke skaffes.”.

Hvis hun var 13, passer det med, at hun var født i 1847 – men så vidt det kan tydes, var de øvrige konfirmander født i 1843-1845, så hvorfor skulle hun være yngre end alle de andre?


oo Andreas Trelde (1837-1868) i Århus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt d. 17/11 1863

Kontraministerialbog

“Berider Henriques fra Kbhvn” må være Emelys (adoptiv?)far, Samson Henriques.


Børn med Andreas Trelde:
Hans Edvard Trelde, 27/12 1863
Marinus Emil Trelde, 1/5 1865
Andrea Karen Wilhelmine Trelde, 30/4 1868

Børn med Frederik Julius Petersen (1844-1917) (udenfor ægteskab):
Marinus Julius Nielsen, 23/10 1872

oo Jens Nielsen (1848-1920) i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt d. 10/9 1876

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog

Skuespiller Jens Nielsen & Enke Emily Frederikke Louise Trelde, født Henriques, viet d. 10/9 1876 i Frederiksberg Kirke.

Ungkarl Skuespiller Jens Nielsen og fru Emilie Frederikke Louise Trelde, f. Henriques, viet i Frederiksberg Kirke d. 10/9 1876.

​-
Børn med Jens Nielsen:
Bertha Clementine Clara Nielsen, 29/10 1878
Semmy Nielsen, 19/12 1880
Christian Henry Niels Nielsen, 4/4 1885
Emil Ludvig Andreas Nielsen, 4/4 1885

Politiets Registerblade 1891/1894

Poltitiets Registerblade 1909

FT1921: Emmily Frederikke Nilsen, Franckesvej 3, Frederiksberg
1) Forhus (Kælder, Stue osv.; for de andre Bygninger, Sidehus osv., følges den samme Orden).
2) Sidehus.
3) Mellembgn.
4) Bagbygn.
Familiernes Løbenumre. Som “Familie” tages ogsaa enlig boende, men ikke Logerende. Foran en midlertidig nærværende sættes N, foran Logerende + (jævnfør Reglernes Nr. 2 og 3). Samtlige Personers Navn (ogsaa Fornavn). Ved Børn, endnu uden Navn, sættes “Dreng” eller “Pige”. Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men paa Skemaets Bagside. Kønnet Mandkøn (M) Kvindekøn (K) Fødselsdag. Fødselsaar. Ægteskabelig Stilling. Ugift (U), Gift (G), Enkem. eller Enke (E), Separeret (S), Fraskilt (F). Fødested. “Der angives: København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets og Amtets Navn. For dem, der er født udenfor det egentlige Danmark, skrives f. Eks. Færøerne, Island, Grønland eller vedkommende fremmede Lands Navn. Trossamfund (Folkekirken eller Navnet paa det Trossamfund, man tilhører, eller “udenfor Trossamfund”). Stilling i Familien: Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o. l.; Tyende, Pensionær, Logerende. Erhverv. Livsstilling, Forretning, Næringsvej; Ogsaa Husmoderens eller Børnenes særlige Erhverv. Hvis nogen har flere Erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Man angiver udtrykkelig det Fag, man arbejder i, og Ens stilling i Faget (Bagermester, Snedkersvend, Bankdirektør, Ekspedient i Isenkramforretning, Jordarbejdsmand, Kaabesyerske o. s. v.). Lever man hovedsagelig af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige andet Erhverv. Forhenværende Næringsdrivende o. l. sætter fhv. foran tidligere Livsstilling. Tyende angiver deres særlige Beskæftigelse, Husgerning, Landbrug o. l. Jævnfør Forsidens Regler Nr. 4
Stuen 2 Nielsen Emmely Frederikke K. 9/4 1847 E København Folkekirken Husmoder Enke efter Fotograf Nielsen

FT1925: Emely Frederikke Louise Nielsen, Franckesvej 3, Frederiksberg
1) Forhus […].
2) Sidehus.
3) Mellembgn.
4) Bagbygn.
Familiernes Løbenumre […] Samtlige Personers Navn […] Efternavn [-] Samtlige Fornavne Kønnet
Mandkøn (M) Kvindekøn (K)
Fødselsdag Fødselsaar Fødested […] Statsborgerforhold […] Ægteskabelig Stilling […] Stilling i Familien […] Erhverv eller Livsstilling […] Her anføres Bopæl den 5. Novbr. 1924 […]
Stuen t.h. 1 Nielsen Emely Frederikke Louise K. 9/4 1847 København Dansk Enke Husmoder Aldersrente Franckesvej 3

TRELDE

Hans Jensen Trelde (1790-1857)
* 24/6 1790 i Vejlby, Elbo, Vejle
† 12/5 1857 Holmen, Sokkelund, København

Bud ved Classelotteriet/Vertshuusholder

oo Mette Larsdatter, 1820

10 børn i ægteskabet, hvoraf 8 overlevede spædbarnsalderen.

oo Karen Kirstine Madsdatter Trelde d. 24/10 1835 i Holmen, Sokkelund, København
* 15/2 1807 i Jetsmark, Hvetbo, Hjørring

8 børn i ægteskabet, hvoraf 6 overlevede spædbarnsalderen.

Andreas Trelde (1837-1868)

www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/results?q1.f=freetext_store&q1.op=in_multivalued&q1.t=trelde&f1.f=lastname&f1.l=trelde&sortField=lastname&sortDirection=asc&postsPrPage=10&collections=1,17,18

Broderen Jens Treldes dødfødte datter: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-84039

Dagmar Karen Julie Trelde, Lille Kirkestræde, død 3 år gammel: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-166746

* 24/7 1837 i Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
† 7/6 1868 i Helliggeist (Helligånds) Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Forældre: Hans Jensen Trelde (1790-1857) og Karen Kirstine Madsdatter Trelde (1807-?)

Musikdirektør.

Andreas Trelde, født i København d. 24/7 1837

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
No. Aar og Datum. Barnets fulde Navn. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl. Faddernes Navn, Stand og Opholdssted. Hvor anført i det alm. Jevnf. Reg. Anmærkninger.
135 24de Juli Andreas Trelde 10de September af Sr. Hall Hans Jensen Trelde
Bud ved Classelotteriet
Karen Kirstine Mads Dt. [Madsdatter]
Hvælvingen 101
Forældrene og Gjordemoder Høgh i Grønnegade


If. FT1840 havde Andreas følgende søskende: Jens Bertel Trelde (* ca. 1825), Hanne Trelde (* ca. 1826), Hansine Mathilde Trelde (* ca. 1832) og Mette Marie Trelde (* ca. 1836). De boede på daværende tidspunkt i Lille Kirkestræde (Københavns Amt, København (Staden) Herred, Øster Kvarter Sogn. I 1844 fik han lillebroderen Marinus Emil Trelde (* 7/5 1844), efter hvem han tilsyneladende opkaldte en af sine sønner.

Andreas Trelde havde været gift før – i Norge. Der gemmer sig en mægtig tragedie i det første ægteskab – som kun varede 3 dage:

Arendal, Aust-Agder, Norge KB 1855-68, Viede 1862 side 265, indførsel 6: Gift d. 25de April. Ungk.Musikus Andreas Trelde af Cortes’s Skuespilertrup, f. i Kjøbenhavn, 24 Aar og Jomfru, Skuespillerinde Thora Wilhelmine Christine Sørensen, f. i Frederiksberg, 23 1/2 Aar gammel. Brudgommens Faders Navn: Hans Jensen Trelde. Brudens Faders Navn: Christian Sørensen. Forlovere Th. Cortes Teaterdirektør og Kilholm Thorsen Skuespiller. Kgl. Bevis af 25de April 1862. Han Vacc. 1838 3/4 af Møller hun 1839 10/7 ??singsted.

Og her kommer så tragedien:

Arendal, Aust-Agder, Norge KB 1855-68, Begravede 1862, indførsel 13: Død d. 28. April. Begr. 5. Mai: Madame Thora Wilhelmine Christine Trelde, f. Sørensen. Skuespillerinde. 23 1/2 Aar opholdende sig i Arendal. Dødsaarsag: Wed Forbrændelse, hvorved at der fattedes Ild i hendes Klæder.

Hun befinder sig i øvrigt i Aarhus ved FT1860 – sandsynligvis ved Corteses skuespillertrup.

Vielse med Emely: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).


Andreas Trelde, død i København d. 7/6 1868

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
No Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavn. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Dødsaarsag. Anmærkninger.
85 7 Juni
[?]
14 Juni Andreas Trelde Musikus St. Pederstræde 28 33 [?] Gift

OBS! Alder er anført til at være 33 år, men hvis han var født d. 24/7 1837 burde han kun være 30 år?

Begravelsesprotokol 1868
Kilder:
Andreas Trelde født d. 24/7 1837 i Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116053#204271,38754053 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Holmens Sogn, Hovedministerialbog (1805 – 1892), 1835 F – 1842 F (nr. 1), Opslag 75, Nr. 135)
Andreas Trelde født d. 24/7 1837 i Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116057#151608,25200908 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Holmens Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1831 F – 1838 F (nr. 1), Opslag 369, Nr. 135)
Andreas Treldes lillebror Marinus Emil Trelde: www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116057#151609,25201300 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Holmens Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1837 F – 1847 F (den første), Opslag 387, Nr. 78)
Emely & Andreas Treldes vielse d. 17/11 1863 i Århus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=200813#200813,38027137 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Århus, Arkiv: Århus Vor Frue Sogn, Kontraministerialbog (1814 – 2002), 1858 FKVD – 1864 FKVD [Viede], Opslag 295, Nr. 26) og www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FK8N-NWL
Thomas Cortes: www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Teater_og_film/Skuespiller/Th._Cortes
Andreas Trelde død d. 7/6 1868 i Helliggeist (Helligånds) Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204092#204092,38715324 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Helligånds Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1904), 1861 D – 1871 D, Opslag 356, Nr. 1528)
Andreas Trelde død d. 7/6 1868 i Helliggeist (Helligånds) Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151100#151100,25082130 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Helligånds Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2003), 1856 D – 1869 D, Opslag 161, Nr. 85)
Andreas Trelde begravelsesprotokol d. 14/6 1868: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-181410

NIELSEN

Jens Nielsen (1848-1920)

Vores Jens? Han boede tidligere i Hvalsø, meget tæt på Ledreborg, og tidligere endnu på Falster: www.fotohistorie.com/nielsen-j-taastrup-st.html


* 23/5 1848 i Vejlø By & Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (/Næstved) (visse steder er fødselsdatoen fejlagtigt angivet til 23/9)
† 1920. Begravet på Bispebjerg Kirkegaard. (Ikke fundet under døde i 1920 i Apostelkirkens Sogn, som Hedebygade, hvor de boede i 1909, hører under.)

Forældre: Husmand Niels Pedersen og Hustru Birthe Jensdatter. Jens’ far havde en tvillingbror.
OBS! Hvorfor hed Jens Nielsen til efternavn, når hans far hed Pedersen?

Skuespiller ved vielsen med Emely i 1876. Danselærer ved FT1880. Maler ved FT1890, Politiets Registerblade 1891 og FT1895. Fotograf ved FT1901 og Politiets Registerblade 1909.

Jens Nielsen, født i Vejlø d. 23/5 1848

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog

Jens Nielsens dåbsattest d. 9/7 1848
Original haves af Caroline Henriques-Nielsen


Jens Nielsen konfirmeret 1863 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog


Vielse med Emely: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).

FT1880-1916: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).


Sjælesørger d. 24/6 1882

Politiets Registerblade 1891/1894 og 1909: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).

Måske(!) identisk med den første indehaver af “Fulvia”, Fotografi-Akademi og fotografisk Atelier.

Annonce for Fulvia, Fotografi-Akademi og fotografisk Atelier, i Illustreret TidendeKvittering for Fotograf Jens Nielsens gravsted på Bispebjerg Kirkegaard d. 25/4 1921
Original haves af Caroline Henriques-Nielsen

Kilder:
Jens Nielsen født d. 23/5 1848 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17224991#206507,39203776 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1891), 1843 FKVDTA – 1869 FKVDTA, Opslag 7, Nr. 8)
Jens Nielsen født d. 23/5 1848 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119655#158517,26630518 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1841 FKVDTA – 1873 FKVDTA, Opslag 11, Nr. 105)
Jens Nielsen konfirmeret 1863 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17224991#206507,39203882 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1891), 1843 FKVDTA – 1869 FKVDTA, Opslag 113, 1863 Nr. 4)
Jens Nielsen konfirmeret 1863 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119655#158517,26630624 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1841 FKVDJTA – 1873 FKVDJTA, Opslag 117, 1863 Nr. 203)
Emely & Jens Nielsens vielse d. 10/9 1876 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203648#203648,38628459 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: København, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Hovedministerialbog (1814 – 1904), 1874 V – 1876 V [Viede], Opslag 194, Nr. 284)
Emely & Jens Nielsens vielse d. 10/9 1876 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17114817#149664,24763156 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: København, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Kontraministerialbog (1815 – 2003), 1875 V – 1881 V [Viede], Opslag 67, Nr. 284)
Sjælesørger: Original haves af Caroline Henriques-Nielsen
Fulvia: www.bornholmphoto.dk/bo1920/index.html (“Fulvia” under Frydensberg, Albert)
Annonce for Fulvia, Fotografi-Akademi og fotografisk Atelier, i Illustreret Tidende: img.kb.dk/iti/24/pdf/iti_24_0635.pdf