Slægtninge

Slægtninge

Læs om alle mine slægtninge her.

HENRIQUESTRELDEPETERSENNIELSEN

Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (/Emmely/Emily /Louise /Trelde /Nielsen) (1844-1928)

FT1880. OBS! Marinus hedder Trelde – det må være skrevet forkert.
FT1885

FT1890: OBS! Ejerens Navn: Frøken A. K. V. Trelde [Andrea Karen Vilhelmine Trelde? – Hun er kun 21 år.], Madam Nielsen (sandsynligvis Jens’ mor) bor i kælderen og Marinus er midlertidigt fraværende som dampskibskok.
FT1895. OBS! Ejerens Navn: Frøken A K V Trelde [Andrea Karen Vilhelmine Trelde?].

FT1901. OBS! Klementine gift i 1846.
FT1906. OBS! Barnebarnet Niels-Henning bor hos sine bedsteforældre.
FT1916


Emilie Frederikke Lovise Henriques, konfirmeret d. 15/4 1860 i Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
Emely Henriques konfirmation 1860

Emilie Frederikke Lovise Henriques Konfirmationsattest 15/4 1860

Emely Frederikke Lovise Henriques Konfirmationsattest 15/4 1860

Bemærk, at der på den ene konfirmationsattest står, at Emely er født  i 1844, på den anden står der 1847. På den anden har Emely selv skrevet følgende: “Jeg blev Confirmeret ved mit fyldte 13.de Aar. Min Daabs-Attest brændte 1870 ved en Ildløs paa Hjørnet af Frederiksberg Allé, og kan ikke skaffes.”.

Hvis hun var 13, passer det med, at hun var født i 1847 – men så vidt det kan tydes, var de øvrige konfirmander født i 1843-1845, så hvorfor skulle hun være yngre end alle de andre?


oo Andreas Trelde (1837-1868) i Århus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt d. 17/11 1863

Kontraministerialbog

“Berider Henriques fra Kbhvn” må være Emelys (adoptiv?)far, Samson Henriques.


Børn med Andreas Trelde:
Hans Edvard Trelde, 27/12 1863
Marinus Emil Trelde, 1/5 1865
Andrea Karen Wilhelmine Trelde, 30/4 1868

Børn med Frederik Julius Petersen (1844-1917) (udenfor ægteskab):
Marinus Julius Nielsen, 23/10 1872

oo Jens Nielsen (1848-1920) i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt d. 10/9 1876

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog

Skuespiller Jens Nielsen & Enke Emily Frederikke Louise Trelde, født Henriques, viet d. 10/9 1876 i Frederiksberg Kirke.

Ungkarl Skuespiller Jens Nielsen og fru Emilie Frederikke Louise Trelde, f. Henriques, viet i Frederiksberg Kirke d. 10/9 1876.

​-
Børn med Jens Nielsen:
Bertha Clementine Clara Nielsen, 29/10 1878
Semmy Nielsen, 19/12 1880
Christian Henry Niels Nielsen, 4/4 1885
Emil Ludvig Andreas Nielsen, 4/4 1885

Politiets Registerblade 1891/1894

Poltitiets Registerblade 1909

FT1921: Emmily Frederikke Nilsen, Franckesvej 3, Frederiksberg
1) Forhus (Kælder, Stue osv.; for de andre Bygninger, Sidehus osv., følges den samme Orden).
2) Sidehus.
3) Mellembgn.
4) Bagbygn.
Familiernes Løbenumre. Som “Familie” tages ogsaa enlig boende, men ikke Logerende. Foran en midlertidig nærværende sættes N, foran Logerende + (jævnfør Reglernes Nr. 2 og 3). Samtlige Personers Navn (ogsaa Fornavn). Ved Børn, endnu uden Navn, sættes “Dreng” eller “Pige”. Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men paa Skemaets Bagside. Kønnet Mandkøn (M) Kvindekøn (K) Fødselsdag. Fødselsaar. Ægteskabelig Stilling. Ugift (U), Gift (G), Enkem. eller Enke (E), Separeret (S), Fraskilt (F). Fødested. “Der angives: København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets og Amtets Navn. For dem, der er født udenfor det egentlige Danmark, skrives f. Eks. Færøerne, Island, Grønland eller vedkommende fremmede Lands Navn. Trossamfund (Folkekirken eller Navnet paa det Trossamfund, man tilhører, eller “udenfor Trossamfund”). Stilling i Familien: Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o. l.; Tyende, Pensionær, Logerende. Erhverv. Livsstilling, Forretning, Næringsvej; Ogsaa Husmoderens eller Børnenes særlige Erhverv. Hvis nogen har flere Erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Man angiver udtrykkelig det Fag, man arbejder i, og Ens stilling i Faget (Bagermester, Snedkersvend, Bankdirektør, Ekspedient i Isenkramforretning, Jordarbejdsmand, Kaabesyerske o. s. v.). Lever man hovedsagelig af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige andet Erhverv. Forhenværende Næringsdrivende o. l. sætter fhv. foran tidligere Livsstilling. Tyende angiver deres særlige Beskæftigelse, Husgerning, Landbrug o. l. Jævnfør Forsidens Regler Nr. 4
Stuen 2 Nielsen Emmely Frederikke K. 9/4 1847 E København Folkekirken Husmoder Enke efter Fotograf Nielsen

FT1925: Emely Frederikke Louise Nielsen, Franckesvej 3, Frederiksberg
1) Forhus […].
2) Sidehus.
3) Mellembgn.
4) Bagbygn.
Familiernes Løbenumre […] Samtlige Personers Navn […] Efternavn [-] Samtlige Fornavne Kønnet
Mandkøn (M) Kvindekøn (K)
Fødselsdag Fødselsaar Fødested […] Statsborgerforhold […] Ægteskabelig Stilling […] Stilling i Familien […] Erhverv eller Livsstilling […] Her anføres Bopæl den 5. Novbr. 1924 […]
Stuen t.h. 1 Nielsen Emely Frederikke Louise K. 9/4 1847 København Dansk Enke Husmoder Aldersrente Franckesvej 3

Hans Edvard Trelde (1863-1945)

Hans Edvard Trelde døbt d. 13/6 1868 i København Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
Kilder:
Hans Edvard Trelde døbt d. 13/6 1868 i København Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17225063#206674,39238683 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: København Vor Frue Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1903), 1864 F – 1869 F, Opslag 179)
Hans Edvard Trelde døbt d. 13/6 1868 i København Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119867#158969,26719597 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: København Vor Frue Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2003), 1864 F – 1869 F, Opslag 160)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LNC-MTN?i=159&cc=2078555

Emilie Trelde (1889-?)

Eva Nicoline Trelde (1891-1983)

Villy Trelde (1892-?)

John Trelde (1921-?)

Ketty Trelde (1895-?)

Marinus Emil Trelde (1865-?)

Marinus må formodes død et sted mellem hans dåb d. 13/6 1868 og hans yngre bror Marinus Julius Nielsens fødselsdato d. 23/10 1872.

Marinus Emil Trelde født d. 1/5 1865 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog

Marinus Emil Trelde døbt d. 13/6 1868 i København Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog

Kilder:
Marinus Emil Trelde født d. 1/5 1865 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17223754#203618,38619140 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Hovedministerialbog (1814 – 1904), 1863 F – 1866 F , Opslag 116, Nr. 96)
Marinus Emil Trelde født d. 1/5 1865 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17114817#149637,24755554 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Kontraministerialbog (1815 – 2003), 1863 F – 1866 F , Opslag 93, Nr. 96)
Marinus Emil Trelde døbt d. 13/6 1868 i København Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17225063#206674,39238683 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: København Vor Frue Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1903), 1864 F – 1869 F, Opslag 179)
Marinus Emil Trelde døbt d. 13/6 1868 i København Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119867#158969,26719597 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: København Vor Frue Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2003), 1864 F – 1869 F, Opslag 160)
Marinus Emil Trelde født d. 1/5 1865: www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LNC-MTN?i=159&cc=2078555

Andrea Karen Wilhelmine Trelde (1868-1955)

Politiets registerblade 1891
Axel Piper & Andrea Trelde, 1890
Andrea Trelde med sønnen Herbert Piper og børnebørnene Jørn og Sten Piper

Sten Julius Piper (1924-1986)

Ulla Piper (1961)

Camilla Piper Rafaelsen (1995)

Jytte Ursula Piper (1928-1931)

Jørn Axel Niels Piper (1933-1982)

Niels Piper

Thomas Piper

Merete Julie Emely Piper (1899-1981)

Marinus Julius Nielsen (1872-?)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LNC-MTN?i=159&cc=2078555

Bertha Clementine Clara Nielsen (1878-1971)

Bertha Clementine Clara Nielsen

Bertha Clementine Clara Nielsen

Bertha Clementine Clara Nielsen

Bertha Nielsen, 1915

Bertha, Emil, Axel (Piper) og Marius (Thomassen?) spiller kroket

Bertha & Marinus’ bryllupsfoto 29/10 1904

Bertha og hendes mand, kordegn L. M. Thomassen?

Bertha Clementine Clara Nielsen, født 1878

Fotografi med Bertha Nielsens forretning på Tølløsevej 3, Tølløse. Forældrene Jens og Emely havde ved FT 1901 adresse her. Det hed dengang matr. 5ai, Kvarmløse. Fotografiet, der er taget af Bertha selv, tilhører Tølløse Lokalarkiv.

Specialitet Stueinterieur vedMagniumslys

​-
Bertha arbejdede som fotograf. Nedenfor er nogle af de fotografier, hun har taget.

Fotografi taget af Bertha Nielsen

Fotograf: Bertha Nielsen, St. Pederstræde 33, København Datering: ca. 1890 Beskrivelse: Personale i opstilling foran godskontoret (i Gavnø) Sted: Vejlø sogn, Næstved kommune Særlige forhold Klausuler: Almindelige regler Placering: Billedsamling (Næstved), Billedsamling Foto nr.: N-B 10563 Tekniske data: Papir, sort/hvid

Godskontoret på Gavnø ca. 1890 Bagerste række fra venstre nr. 2. Snittemester Hans Hansen, Vejlø Bro (* 1840, † 1901) Bagerste række fra venstre nr. 1. Dorthea (Tjenestepige på Gavnø) Yderst til højre i 2 rk. Christensen Taffeldækker (Gavnø) Heisterberg Gustav (med barnet på armen) (herskabskusk, Gavnø)

Kunstner: Nielsen, Bertha Klematine Klara Titel: U.Titel Datering: 1900 Bag på billedet står: “Kommentar fra MH: Hjalmar Knudsen og hustru Margrethe da HK var hjemme fra Grønland. Fra 1880.” Værktype: Fotografi Materiale/teknik: Celluidin, Guld-tonet, opklæbet på karton Nettomål: 115x170mm Signatur/betegnelse: Recto: f.n.t.h. under billedmål, på montering, bet.: Bertha Nielsen, Töllöse St. Museum: Museet for Fotokunst (Brandts Museum for Kunst og Visuel Kultur), inv. nr. 97-081-06 Ophavsret: Nielsen, Bertha klematine Klara Erhvervelse: Gave, 1997. Doneret af Morten Haslund. Dette er det eneste billede taget af Bertha, Brandts har i sin samling.

Bertha Nielsen, Tølløse, 1899-1904. Smedefamilie og ansatte opstillet foran Sandby Smedie, ca. 1900. T.v. sidder smedeparret Jens Peter og Anna Rasmussen med et af deres børn. De øvrige er ukendte. Svinninge Lokalarkiv.

Johanne og Anton Vinther med sønnerne Jørgen, Olaf, Aage og Carl foran deres hus, Byskovvej, Onsevig. Før 1904. Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv

Fotograf: Bertha Nielsen, Hvalsø St Datering: 1905-1910 Beskrivelse: Arbejdere på Gavnø. Gruppebillede. Stående fra venstre: 2. Hans Peter Petersen, Vejlø. 3. Julius Hansen, Rettestrup, 4. Lars Nielsen, Vejlø, 7. Jeppe fra Rettestrup, 9. Ole Hemmingsten, Rettestrup 18. Overforvalter Tommerup, 20. Marie Hjulsmand, 22. Hustru til nr. 2, 24. Hustru til nr. 3, 25. Hustru til nr. 4. Forts. u bem. Sted Vejlø sogn, Næstved kommune Placering Billedsamling (Næstved), Billedsamling Foto nr. N-B 87 Tekniske data Papir, sort/hvid

Fotograf: Bertha Nielsen, Tølløse St. Datering: 1905 Beskrivelse: Glasslibere på Holmegaards Glasværk, fotograferet foran den bygning der senere blev maskinværksted Sted: Fensmark sogn, Holmegård kommune Særlige forhold Klausuler: Almindelige regler Placering: Billedsamling (Næstved), Billedsamling Foto nr.: N-B 1197 Tekniske data: Papir, sort/hvid på pap

Mejeriet Brokilde, Hovedgaden 81, Svinninge med arbejdere og mælkekuske foran, ca. 1910. Svinninge Lokalhistoriske Arkiv. Foto Bertha Nielsen, Hvalsø, 1910.

Fotograf: Bertha Nielsen, Tølløse St. Datering 1915-1925, ca. 1920 Beskrivelse Hyllinge Mejeri Mælkevogne, kuske og personale foran mejeriet Sted Hyllinge sogn, Næstved kommune Placering Billedsamling (Næstved), Billedsamling Foto nr. N-B 8775 Tekniske data Papir, sort/hvid på pap

Fotograf: Bertha Nielsen, Tølløse Datering 1915-1925, ca. 1920 Beskrivelse Familiefotografi, Hyllinge Personerne fra venstre: Bagerste række, stående: 1: Fritshoff ? Nielsen 2: Frederik Jørgensen, gartner 3: Lars Sørensen 4: Frederik Hansen, Tåstrup 5: Hans Andersen Forreste række, siddende: 6: ??? Nielsen, gift med 1: 7: Karen Jørgensen, gift med 2: 8: Ane Marie Lars Sørensen, gift med 3: 9: Andrea Hansen 10: ???? Andersen, gift med 5: Sted Hyllinge sogn, Næstved kommune Placering Billedsamling (Næstved), Billedsamling Foto nr. N-B 8769 Tekniske data Papir, sort/hvid på pap

Fotograf: Bertha Nielsen, Tølløse Datering 1915-1925 Beskrivelse Hans Andersen, Hyllinge Fotografi fra gårdspladsen med 2 heste og folk. Gården ukendt. Ved hestene står Hans Andersen med pibe Sted Hyllinge sogn, Næstved kommune Placering Billedsamling (Næstved), Billedsamling Foto nr. N-B 8770 Tekniske data Papir, sort/hvid på pap

Fotografi taget af Bertha Nielsen. De to hørspindende kvinder, som man kunne fristes til at tro er ugifte søstre – er ukendte.

Fotografi taget af Bertha Nielsen. De to hørspindende kvinder, som man kunne fristes til at tro er ugifte søstre – er ukendte.

Aggersvolds personale samlet foran en af avlsbygningerne. Svinninge Lokalhistoriske Arkiv

​-

Bjørn Ochsner om Bertha Nielsen.
Bertha og Lauritz viet d. 29/10 1904 i Stenmagle Kirke.
“De danske Kvinder og Ædrueligheden.” Artikel i Kvinden og Samfundet nr. 5, 15/3 1915, side 67-69.

https://www.fotohistorie.com/nielsen-bertha-koslashbenhavn-1898-ff.html

Kilder:
Danske Fotografer fra 1860 til 1920: www.objektiv.dk/hesager/Danske%20Fotografer%20fra%201860%20til%201920.pdf

Inger Thomassen (1906-1977)

Klaus Rasmussen (1936-?)

Søren Rasmussen (1938)

Semmy Nielsen (1880-1938)

Anna & Semmy – landlov 1904/1905

oo Anna Marie Louise Ljungdahl (1881-1962)

Anna Marie Louise Ljungdahl (1881-1962)

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Anna Henriques-Nielsen

Politiets Registerblade 1892-1896

Politiets Registerblade 1896

Politiets Registerblade 1897

FT1901: Anna Sofie Ljungdahl, Olga Emilie og Marie Anna Louise, Nansensgade 7a

Niels-Henning Henriques Nielsen (1902-1962)

Birte Henriques-Nielsen (1924-1985)

Thomas Hildebrand (1956)

Hanne Henriques-Nielsen (1926-2007)

Trine Gath Hansen (1952)

Jakob Hauberg Hansen (1985)

Laura Hauberg Hansen (1990)

Klara Hauberg Hansen (1993)

Søren Gath Hansen (1954)

Mikkel Gath Bjerge (1985)

Rasmus Gath Bjerge (1989)

Jette Henriques-Nielsen (1938)

Line Juel (1967)

Anne Klode (1991)

Maria Klode (1993)

Eva Klode (1996)

Sanne Juel (1970)

Frantz Henriques-Nielsen (1941-2017)

Nicolai Henriques-Nielsen (1963)

Sigurd Emil Berglund Henriques-Nielsen (1991)

Asta Marie Berglund (1997)

Mathilde Henriques-Nielsen (1973)

Anna (2006)

Josefine (2013)

Caroline Henriques-Nielsen (1975)

Miranda (2004)

Kristian Henriques-Nielsen (1978)

Amanda Henriques-Nielsen (2004)

Vitus Henriques-Nielsen (2006)

Christian Henry Niels Nielsen (1885-1886)


Kilder:
Christian Henry Niels Nielsen født d. 4/4 1885 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17223754#203639,38625359 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Hovedministerialbog (1814 – 1904), 1884 F – 1887 F, Opslag 110, Nr. 133)

Emil Ludvig Andreas Nielsen (1885-1962)

Alma og Emils bryllup d. 24/12 1912
Alma og Emils bryllup – middag i brudens hjem
Alma & Emil Henriks

oo Alma Maren Hansine Jensen (1891-1959) d. 24/12 1912

Kilder:
Emil Ludvig Andreas Nielsen født d. 4/4 1885 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17223754#203639,38625359 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Hovedministerialbog (1814 – 1904), 1884 F – 1887 F, Opslag 110, Nr. 135)

Alma Maren Hansine Jensen (1891-1959)

Alma, Mona & Leif, 1947 eller 1948
Alma & Alfreds forældre, hr. & fru Jensen
Alma & Alfreds mor, fru Jensen
Alfred Jensen
Anna Jensen (Alfreds kone), Alma Henriks og Inger Birkmose. Alfred i baggrunden.
Alma Maren Hansine Henriks, død 24/11 1959

John Henriks (1913-1988)

Lizzie Henriks (1950)

Dan Henriks Kirk (1972)

Kim Henriks Kirk (1976)

Britt Henriks Kirk (1986)

Kate Henriks (1915-2005)

oo Einar Edvard Andersen

Mona Maj Andersen (1945)

Lotte Brit Povlsen (1975)

Nanna Henriks (2007)

Ella Helen Henriks (2012)

Peter Povlsen (1978)

Leif Ejner Andersen (1946)

Per Henriks (1967)

Michelle Henriks (1992)

Philip Henriks (1995)

Dan Voight Henriks (1973)

Filippa Tjelum Henriks (2008)

Sebastian Tjelum Henriks (2013)

Poul Henriks (1919-1990)

Kurt Henriks (1947)

Stine Henriks (1975)

Ida Røskva Henriks (2009)

Mette Henriks (1977/1978)

Christian Emil Henriks (1983)

Vibeke Henriks (1952)

TRELDE

Hans Jensen Trelde (1790-1857)
* 24/6 1790 i Vejlby, Elbo, Vejle
† 12/5 1857 Holmen, Sokkelund, København

Bud ved Classelotteriet/Vertshuusholder

oo Mette Larsdatter, 1820

10 børn i ægteskabet, hvoraf 8 overlevede spædbarnsalderen.

oo Karen Kirstine Madsdatter Trelde d. 24/10 1835 i Holmen, Sokkelund, København
* 15/2 1807 i Jetsmark, Hvetbo, Hjørring

8 børn i ægteskabet, hvoraf 6 overlevede spædbarnsalderen.

Andreas Trelde (1837-1868)

www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/results?q1.f=freetext_store&q1.op=in_multivalued&q1.t=trelde&f1.f=lastname&f1.l=trelde&sortField=lastname&sortDirection=asc&postsPrPage=10&collections=1,17,18

Broderen Jens Treldes dødfødte datter: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-84039

Dagmar Karen Julie Trelde, Lille Kirkestræde, død 3 år gammel: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-166746

* 24/7 1837 i Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
† 7/6 1868 i Helliggeist (Helligånds) Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Forældre: Hans Jensen Trelde (1790-1857) og Karen Kirstine Madsdatter Trelde (1807-?)

Musikdirektør.

Andreas Trelde, født i København d. 24/7 1837

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
No. Aar og Datum. Barnets fulde Navn. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl. Faddernes Navn, Stand og Opholdssted. Hvor anført i det alm. Jevnf. Reg. Anmærkninger.
135 24de Juli Andreas Trelde 10de September af Sr. Hall Hans Jensen Trelde
Bud ved Classelotteriet
Karen Kirstine Mads Dt. [Madsdatter]
Hvælvingen 101
Forældrene og Gjordemoder Høgh i Grønnegade


If. FT1840 havde Andreas følgende søskende: Jens Bertel Trelde (* ca. 1825), Hanne Trelde (* ca. 1826), Hansine Mathilde Trelde (* ca. 1832) og Mette Marie Trelde (* ca. 1836). De boede på daværende tidspunkt i Lille Kirkestræde (Københavns Amt, København (Staden) Herred, Øster Kvarter Sogn. I 1844 fik han lillebroderen Marinus Emil Trelde (* 7/5 1844), efter hvem han tilsyneladende opkaldte en af sine sønner.

Andreas Trelde havde været gift før – i Norge. Der gemmer sig en mægtig tragedie i det første ægteskab – som kun varede 3 dage:

Arendal, Aust-Agder, Norge KB 1855-68, Viede 1862 side 265, indførsel 6: Gift d. 25de April. Ungk.Musikus Andreas Trelde af Cortes’s Skuespilertrup, f. i Kjøbenhavn, 24 Aar og Jomfru, Skuespillerinde Thora Wilhelmine Christine Sørensen, f. i Frederiksberg, 23 1/2 Aar gammel. Brudgommens Faders Navn: Hans Jensen Trelde. Brudens Faders Navn: Christian Sørensen. Forlovere Th. Cortes Teaterdirektør og Kilholm Thorsen Skuespiller. Kgl. Bevis af 25de April 1862. Han Vacc. 1838 3/4 af Møller hun 1839 10/7 ??singsted.

Og her kommer så tragedien:

Arendal, Aust-Agder, Norge KB 1855-68, Begravede 1862, indførsel 13: Død d. 28. April. Begr. 5. Mai: Madame Thora Wilhelmine Christine Trelde, f. Sørensen. Skuespillerinde. 23 1/2 Aar opholdende sig i Arendal. Dødsaarsag: Wed Forbrændelse, hvorved at der fattedes Ild i hendes Klæder.

Hun befinder sig i øvrigt i Aarhus ved FT1860 – sandsynligvis ved Corteses skuespillertrup.

Vielse med Emely: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).


Andreas Trelde, død i København d. 7/6 1868

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog
No Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavn. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Dødsaarsag. Anmærkninger.
85 7 Juni
[?]
14 Juni Andreas Trelde Musikus St. Pederstræde 28 33 [?] Gift

OBS! Alder er anført til at være 33 år, men hvis han var født d. 24/7 1837 burde han kun være 30 år?

Begravelsesprotokol 1868
Kilder:
Andreas Trelde født d. 24/7 1837 i Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116053#204271,38754053 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Holmens Sogn, Hovedministerialbog (1805 – 1892), 1835 F – 1842 F (nr. 1), Opslag 75, Nr. 135)
Andreas Trelde født d. 24/7 1837 i Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116057#151608,25200908 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Holmens Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1831 F – 1838 F (nr. 1), Opslag 369, Nr. 135)
Andreas Treldes lillebror Marinus Emil Trelde: www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116057#151609,25201300 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Holmens Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1837 F – 1847 F (den første), Opslag 387, Nr. 78)
Emely & Andreas Treldes vielse d. 17/11 1863 i Århus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=200813#200813,38027137 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Århus, Arkiv: Århus Vor Frue Sogn, Kontraministerialbog (1814 – 2002), 1858 FKVD – 1864 FKVD [Viede], Opslag 295, Nr. 26) og www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FK8N-NWL
Thomas Cortes: www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Teater_og_film/Skuespiller/Th._Cortes
Andreas Trelde død d. 7/6 1868 i Helliggeist (Helligånds) Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204092#204092,38715324 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Helligånds Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1904), 1861 D – 1871 D, Opslag 356, Nr. 1528)
Andreas Trelde død d. 7/6 1868 i Helliggeist (Helligånds) Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151100#151100,25082130 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Københavns Amt, Arkiv: Helligånds Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2003), 1856 D – 1869 D, Opslag 161, Nr. 85)
Andreas Trelde begravelsesprotokol d. 14/6 1868: www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-181410

PETERSEN

Frederik Julius Petersen (1844-1917)

Frederik Julius Petersen

Frederik Julius Petersens gravsten

​-

* 26/3 1844, Aalborg
† 14/9 1917, Skovshoved. Begravet på Taarbæk Kirkegård.
Skuespiller/Theaterdirekteur

Forældre: Peter Petersen (*26/4 1815) og Johanne Louise Hildebrandt (*26/11 1816, † 9/12 1879).

Søskende:
Peter Louis Petersen (* 29/12 1842), gift med Zelma Treffenberg (* 26/2 1855).
Enoch Valdemar Petersen (* 12/4 1846)
Carl Petersen (* 4/12 1859), gift med Alma Bjerregaard (* 23/12 1860)


Frederik Julius Petersen blev senere gift med Dido Larsen (* 14/5 1837, † 9/1 1881) og siden med Anna Nielsen.

“Mini-biografi: Var søn af skuespiller, debuterede ved sin fars teaterselskab og stod første gang på scenen som 25årig. Grundlagde eget selskab 1874, havde et alsidigt repertoire med Holberg og Ibsens stykker, opførte som den første i Danmark Vildanden 1885. Yndede folkekomedier og kostbare udstyrsstykker som dramatiseringen af Carit Etlars roman Gøngehøvdingen, Jorden rundt i 80 dage efter Jules Vernes roman og Ridderen af Randers Bro efter B.S. Ingemanns Prins Otto af Danmark, spillede selv titelrollen i sidstnævnte. Julius Petersen købte 1882 Aalborg Teater, af slagtermester Grøntved, foretog en stor ombygning så der blev plads til 500 tilskuere i salen og 370 på balkonen. Scenen blev udvidet, der kom scenetårn og snoreloft og flere gasblus, så der ved fuld belysning tændtes mere end 300 gaslamper, de blev skiftet ud 1921, hvor man indlagde elektricitet. Petersen giftede sig 1884 med Grøntveds datter Anne, der således blev teatrets førstedame. Petersen skænkede på sin 70årsdag teatret til Aalborg by, til gengæld for en årlig livrente og sin egen logeplads i teatret, kommunen nedsatte et teaterudvalg, som skulle stå for vedligehold og udlejning af bygningerne.”

“Julius Petersen (1844 – 1917) købte Aalborg Teater i 1882 og forærede det til Aalborg by i 1914. Inden var han direktør for sit eget turnéteater. Han opførte 3 Jules Vernestykker på teatret og som turnéforestillinger.

Kaptajn Grants Børn
1874 – 1896, 179 opførelser, direktør Julius Petersen. Bemærk at dette sker 4 år før Vernes og d’Ennerys version sættes op i Paris.

Jorden rundt i 80 Dage
1878, turné fra Aalborg Teater, direktør Julius Petersen.
ca. 1894, Aalborg Teater og turné, bl.a. til Aarhus., direktør Julius Petersen
Fogg: W. Foght. Passepartout: Johan Jensen.

En Tur til Maanen
1886, turné fra Aalborg Teater. direktør Julius Petersen.
Om denne forestilling skriver Vebel:


Brev til Frederik Julius Petersen fra Henrik Ibsen, München, d. 8/12 1886.

“Naar Selskabets Damepersonale, som til at begynde med stod betydeligt tilbage for Herrerne, saaledes fik en heldig Forøgelse i Fru Schmidt, saa blev dets Mangel paa en dygtig Soubrette ikke mindre heldig afhjulpet ved Engagementet af Frk. Larsen. Dido Larsen, født 14de Maj 1837, var en begavet Skuespillerinde med et fordelagtigt Ydre, en smuk Sangstemme, et udmærket Organ, kort sagt en Mændge Betingelser for at gøre Lykke; hun var Theatermenneske med Liv og Sjæl. Hun, der som ganske ung Pige var optraadt paa Folketheatret under Lange, fik efterhaanden et betydeligt Repertoire her, i hvilket hun — særlig naar hun kunde tage lidt massivt paa Rollerne — vandt stærkt Bifald. Hun var saaledes ypperlig paa sin Plads som Kokkepigen Julie i „Herskab og Tjenerskab”, Mine Tokkerup i „En Spurv i Tranedands”, Marketendersken i „Et Giftermaal ved Trommen”, Konen for Sot og Syge i „Ole Lukøje” og Sypigen Marie Hansen i „Plader”. Navnlig i den sidste Rolle var hun fortrinlig; „hendes hele Personlighed, Bevægelser, Mimik, Alt var gaaet fuldstændig op i Rollen, og hvert af hendes Ord var præget af dristigt Lune”. Dido Larsen blev senere gift med Direktør Julius Petersen, hvem hun var en udmærket Støtte; hun døde den 9de Januar 1881 paa Theatret i Randers under Opførelsen af „Kaptajn Grants Børn”, hvori hun spillede den unge Sømandskone Ketty. Hun havde forladt Scenen i 4de Akt munter og livsglad; neppe 10 Minuter efter udaandede hun i Garderoben, ramt af et Hjerteslag.

Julius Petersen, en Søn af Direktør P. Petersen, debuterede i 1869 ved sin Faders Selskab i Silkeborg som Kapt. Sparre i „Tordenskjold i Dynekilen”. I tre Aar forblev han ved Selskabet og spillede i den Tid et stort Repertoire, i hvilken han navnlig gjorde Lykke ved sin smukke og vel skolede Sangstemme. Derefter var han i en Sæson engageret hos N. F. Svendsen, men vendte saa atter tilbage til Faderens Selskab, ved hvilket han forblev, indtil han i September 1874 selv begyndte som Direktør. Hans Fader havde i Efteraaret 1872 erhvervet sig de tyske Autoriteters Tilladelse til at spille dansk Komedie i Slesvig og havde stor Fornøjelse deraf, idet det nationale Repertoire, han opførte, fremkaldte en ligefrem Begejstring hos Befolkningen. Dette havde til Følge, at de vigtigste Bærere deraf, nemlig de tre Brødre Julius, Louis og Valdemar Petersen samt Skuespiller Georg Nielsen, under Selskabets anden Sæson bleve udviste fra Haderslev med 24 Timers Varsel og under Ledsagelse af Gendarmer førte over Grænsen. Selskabet nødtes herved til at rejse hjem til Danmark, men efter at have knyttet nogle nye Medlemmer til sig vendte det snart efter tilbage til Slesvig igen, og spillede saa atter løs, indtil Myndighederne paa ny fandt sig foranledigede til at træde op imod det; denne Gang var det Direktøren, det gik ud over. I største Hast maatte man se at komme afsted. Dermed opgav P. Petersen sin Virksomhed i Slesvig, der da fra næste Sæson optoges af Julius Petersen, som i Løbet af 4 Aar formaaede at holde dansk Komedie gaaende, trods alle de Hindringer, de tyske Autoriteter lagde i Vejen for ham, dels i Form af en aldeles uforholdsmæssig stor Afgift, dels ved de mange Omstændeligheder, de knyttede til Engagement af nye Medlemmer til Selskabet, dels endelig ved rent ud at forbyde Opførelsen af det nationale Repertoire, der naturligvis gjorde mest Lykke. Det var ud af alt dette temmelig let at forudse, at der engang vilde komme en Katastrofe, og ganske rigtig, den’ 18de December 1877, da Selskabet spillede i Sønderborg, erklærede Byfogden og Landraaden i Forening — efter Opførelsen af Victorien Sardous „Alt for Fædrelandet” — 9 af Selskabets Medlemmer for låstige og udviste dem med 24 Timers Varsel. Dette vakte den største Harme i Byen: der blev straks sammenkaldt et Møde for at protestere med den hensynsløse Behandling, der saaledes blev de danske Skuespillere til Del, der afsendtes til Ministeriet Eulenburg et Telegram paa flere Hundrede Ord, hvori gaves detaillerede Oplysninger om Sagen, og alt medens dette stod paa, maatte Skuespillerne i Mulm og Mørke pakke hele deres store Bagage sammen og, eftersom Vandet steg i Havnen, i Baade lade den bringe ud til Dampskibet, som skulde føre dem til Aabenraa, for at de derfra kunde tage med Jernbanen til Danmark. Saa kom der om Morgenen Telegram fra Berlin, hvori Fristen for Udvisningen sattes til 8 Dage, dog saaledes at der ikke maatte opføres flere Forestillinger, hvilket altsaa vilde sige, at Selskabets hele Virksomhed var standset. Der var saaledes ikke nogen som helst Anledning for Personalet til at forblive i Byen længere end højst nødvendig, hvorfor det da ogsaa afrejste inden Udløbet af de oprindelig fastsatte 24 Timer og næste Dag ankom til Fredericia, fortvivlet over midt om Vinteren at staa uden Erhverv; hermed ophørte Direktør Jul. Petersen at gæste Slesvig.

Ved stor Ihærdighed og et betydeligt Administrationstalent vandt han sig nu snart et Navn som Direktør her hjemme, fortrinlig understøttet af sin Hustru, den forhen omtalte Dido Larsen, der, som man vil erindre, døde pludselig i 1881 under en Forestilling i Randers. I 1882 købte han Aalborg nye Theater, som han Aaret efter ombyggede. Fra den Tid af har han som Direktør for Aalborg Theaterpersonale haft Hovedstation i Aalborg fra anden Juledag til hen imod Sæsonens Slutning. Uden for Hovedsæsonerne har han gæstet forskellige Provinsbyer og saaledes ogsaa Odense. Direktør Petersen har opført et stort og i det hele godt i Scene sat Repertoire; der findes neppe noget Stykke af literær Interesse, som han ikke har bragt frem*).

) Hr. Direktør Petersen har haft den Godhed at meddele en stor Mængde Oplysninger angaaende sin udelukkende i Provinserne udfoldede Virksomhed i de 22 Sæsoner 1874 — 96; af disse turde følgende være af Interesse ikke mindst for vordende Direktører.

Han har i alt opført 4139 Forestillinger, der have været besøgte af c. 1,400,000 Tilskuere. Den største Indtægt i en Sæson har været 65811 Kr., den mindste 26705 Kr.; den største Indtægt af en Forestilling faldt paa en Søndag Aften i Aalborg med 1675Kr., den mindste ved en Eftermiddagsforestilling i Kallundborg med 21 Kr., alt brutto. Der har ialt været opført 304 større og mindre Stykker. Af den Fortegnelse, der er optaget over det Antal Gange, ethvert af disse er bleven opført — og som af den
Grund er af særlig Interesse, at den bedre end alt andet giver en Vejledning til Bedømmelse af den herskende Smag — , anføres følgende:

Der var engang — 180 Opførelser.
Kaptajn Grants Børn 179 —
Ridderen af Randers Bro 161 —
Gutter ombord 135 —
Jorden rundt i 80 Dage 127 —
Gjøngehøvdingen 114 —
Lad os skilles ad 107 —
Rejsen til China 105 —

Af de Stykker, der have oplevet mellem 100 og 50 Opførelser, ere følgende de mest bekendte : Axel og Valborg, Gjenboerne, Jeppe paa Bjerget, En fattig ung Mands Eventyr, En lille Hex, Barn i Kirke, Peter Sørensen,

Jul. Petersens Selskab kom første Gang hertil i Foraaret 1878 og spillede da blandt andet „Jorden rundt i 80 Dage”, „Gamle Ungkarle”, „Barn i Kirke” og „Hun skal debutere” med Frederik Muller henholdsvis som Phileas Fogg, Claviéres, Frisør Krølle og Tanne; i det sidste Stykke var samtidig Fru Maria Muller en yderst tiltalende Athanasia. Næste Gang besøgte Direktør Petersen os i April 1882 og har fra den Tid af spillet her saa godt som hvert Aar, snart om Foraaret, snart om Efteraaret. Hovedstyrken i hans Selskab har i disse mange Aar hans egen Familie været, navnlig hans Hustru og to Brødre Louis og Valdemar Petersen, ja selv hans gamle Fader P. Petersen har spillet med lige til Sæsonen 1891, altsaa efter at han havde været Skuespiller i over 56 Aar. Fru Anna Petersen, født Nielsen, debuterede i 1874 hos Aug. Rasmussen i Bergen som Catharine i „Jens Støvning”, var derefter knyttet til forskellige Selskaber, indtil hun i 1880 blev optagen i Aalborg Theaterpersonale, med hvis Direktør hun blev gift i 1884. Fru Petersen har spillet et

En Børsbaron, Et Folkesagn, Frk. Nitouche, Et Eventyr paa Fodrejsen, De Danske i Paris, Esmeralda, En Spurv i Tranedands, Capriciosa, Elverhøj, En Ødeland, Et Vaisenhusbarn, Farinelli, Fandens Overmand, Fregatkaptajnen, I Dynekilen, Pariserliv, Madam sans gene, Baron Ødeland, Orpheus i Underverdenen, Brylluppet paa Ulfsbjerg, Byesbørnene, Svend Dyrings Hus, Alt for Fædrelandet, Frk. Bodil og hendes Broder, Broder Rus og Tordenvejr.

Neden nævnte Arbejder ere blevne opførte det vedføjede Antal Gange:

Kjærlighed uden Strømper 48
Fruen fra Havet 37
Dronning Margrete 36
Bertran de Bom 35
Aladdin 34
Vildanden 34
Othello 30
Jacob v. Thyboe 24
Samfundets Støtter 24
En Fallit 24
Henrik og Pernille 21
Hærmændene paa Helgelend 21
Kabale og Kjærlighed 15
Ulysses v. Ithacia 6

Af de opførte Stykker er det kgl. Theaters Repertoire repræsenteret med 105, altsaa over en Tredjedel af samtlige Stykker; Resten er hentet fra Casino, Folketheatret, Dagmartheatret og Christiania Theater, nogle enkelte ere originale fra Provinserue.

Til Selskabet har ialt været knyttet 162 Medlemmer, 82 Damer, 80 Herrer.

Udgifterne til samtlige Forestillinger have beløbet sig til c. 1,026,500 Kr., deraf til Lønninger 425,000 Kr., Udstyr og Forfatterhonorarer 135,000 Kr., Orkestermusik 90,000 Kr., Rejseudgifter 61,000 Kr., Annoncer og Plakater 55,000 Kr., Politi og Fattigskat 14,000 Kr.

meget stort og omfattende Repertoire og været en meget flittig og forstandig Skuespillerinde, men hun har dog trods et særdeles godt Theaterydre aldrig rigtig kunnet indtage Publikum for sig, navnlig fordi hun ikke, end ikke i muntre Roller, har kunnet aflægge en noget klynkende Talestemme, der skæmmer hendes Spil. Størst Virkning har hun opnaaet som Pauline i „Ude og hjemme”, Fru d’Aubry i; ,En fattig ung Mands Eventyr” og navnlig som Ane Marie i „Byesbørnene”; denne Rolle var ypper lig opfattet og blev tatentfuldt udført. Fru Petersen har ved given Lejlighed paataget sig at spille Desdemona i „Othello”; selvfølgelig laa denne Opgave som Helhed betragtet langt over hendes Kræfter, men det vilde paa den anden Side være højst uretfærdigt at undlade at anerkende, at hun i enkelte Scener havde endog overraskende gode Momenter. Samtidig blev Morens Rolle spillet baade med Kraft og Smag af Carl Marx, vistnok i Øjeblikket den eneste danske Skuespiller, der kunde paatage sig den, en Mand, der sidder inde med et betydeligt Talent.”

Dido Larsen blev senere gift med Direktør
Julius Petersen (S. 100), hvem hun var en udmærket Støtte; hun
døde den 9de Januar 1881 paa Theatret i Randers under Opførelsen
af „Kaptajn Grants Børn”, hvori hun spillede den unge Sømands-
kone Ketty. Hun havde forladt Scenen i 4de Akt munter og
livsglad; neppe 10 Minuter efter udaandede hun i Garderoben,
ramt af et Hjerteslag.

https://archive.org/stream/meddelelseromsku00schmuoft/meddelelseromsku00schmuoft_djvu.txt

Søg på Julius Petersen, Cortes…

Kilder:
Frederik Julius Petersen: www.gravsted.dk/person.php?navn=juliuspetersen2
Frederik Julius Petersen: archive.org/stream/meddelelseromsku00schmuoft/meddelelseromsku00schmuoft_djvu.txt
Julius Petersen, brev fra Henrik Ibsen: ibsen.uio.no/BREV_1880-1889ht|B18861208JPe.xhtml
Julius Petersen: www.jules-verne.dk/teater80aalbog1923.html


NIELSEN

Jens Nielsen (1848-1920)

Vores Jens? Han boede tidligere i Hvalsø, meget tæt på Ledreborg, og tidligere endnu på Falster: www.fotohistorie.com/nielsen-j-taastrup-st.html


* 23/5 1848 i Vejlø By & Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (/Næstved) (visse steder er fødselsdatoen fejlagtigt angivet til 23/9)
† 1920. Begravet på Bispebjerg Kirkegaard. (Ikke fundet under døde i 1920 i Apostelkirkens Sogn, som Hedebygade, hvor de boede i 1909, hører under.)

Forældre: Husmand Niels Pedersen og Hustru Birthe Jensdatter. Jens’ far havde en tvillingbror.
OBS! Hvorfor hed Jens Nielsen til efternavn, når hans far hed Pedersen?

Skuespiller ved vielsen med Emely i 1876. Danselærer ved FT1880. Maler ved FT1890, Politiets Registerblade 1891 og FT1895. Fotograf ved FT1901 og Politiets Registerblade 1909.

Jens Nielsen, født i Vejlø d. 23/5 1848

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog

Jens Nielsens dåbsattest d. 9/7 1848
Original haves af Caroline Henriques-Nielsen


Jens Nielsen konfirmeret 1863 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt

Hovedministerialbog

Kontraministerialbog


Vielse med Emely: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).

FT1880-1916: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).


Sjælesørger d. 24/6 1882

Politiets Registerblade 1891/1894 og 1909: Se under Emilie “Emely” Frederikke Lovise Henriques (1844-1928).

Måske(!) identisk med den første indehaver af “Fulvia”, Fotografi-Akademi og fotografisk Atelier.

Annonce for Fulvia, Fotografi-Akademi og fotografisk Atelier, i Illustreret TidendeKvittering for Fotograf Jens Nielsens gravsted på Bispebjerg Kirkegaard d. 25/4 1921
Original haves af Caroline Henriques-Nielsen

Kilder:
Jens Nielsen født d. 23/5 1848 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17224991#206507,39203776 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1891), 1843 FKVDTA – 1869 FKVDTA, Opslag 7, Nr. 8)
Jens Nielsen født d. 23/5 1848 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119655#158517,26630518 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1841 FKVDTA – 1873 FKVDTA, Opslag 11, Nr. 105)
Jens Nielsen konfirmeret 1863 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17224991#206507,39203882 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Hovedministerialbog (1813 – 1891), 1843 FKVDTA – 1869 FKVDTA, Opslag 113, 1863 Nr. 4)
Jens Nielsen konfirmeret 1863 i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119655#158517,26630624 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: Præstø Amt, Arkiv: Vejlø Sogn, Kontraministerialbog (1813 – 2002), 1841 FKVDJTA – 1873 FKVDJTA, Opslag 117, 1863 Nr. 203)
Emely & Jens Nielsens vielse d. 10/9 1876 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (HM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203648#203648,38628459 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: København, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Hovedministerialbog (1814 – 1904), 1874 V – 1876 V [Viede], Opslag 194, Nr. 284)
Emely & Jens Nielsens vielse d. 10/9 1876 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt (KM): www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17114817#149664,24763156 (www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5, Amt: København, Arkiv: Frederiksberg Sogn, Kontraministerialbog (1815 – 2003), 1875 V – 1881 V [Viede], Opslag 67, Nr. 284)
Sjælesørger: Original haves af Caroline Henriques-Nielsen
Fulvia: www.bornholmphoto.dk/bo1920/index.html (“Fulvia” under Frydensberg, Albert)
Annonce for Fulvia, Fotografi-Akademi og fotografisk Atelier, i Illustreret Tidende: img.kb.dk/iti/24/pdf/iti_24_0635.pdf